Лечение

Шизофрения и спорт

25.05.2018

В семействата на хора с шизофрения, които съм наблюдавала, открих много повече плесенни токсини, отколкото в други семейства. Обикновено токсините бяха 4 или повече, което значи, че докато се обезвреди един токсин, с храната постъпва друг. Токсините могат да имат не по-малко влияние върху черния дроб, отколкото е влиянието на храните. Първоначалното увреждане на черния дроб може да възникне още в детството.

Шизофренията не изисква живак или друг зъбен метал, за да се прояви. Това заключение е логично, тъй като болестта се наблюдава и при много малки деца. Освен това шизофренията е болест, която е описана в древната литература, когато не е имало зъболечение. Но паразитите са съществували. И плесените в храната също. И медта!

У хора с шизофрения винаги се открива ерготамин и други микотоксини като стеригматоксин, цитохалацин В и афлатоксин. С промяна в набора на токсините се мени и поведението на болните — от натрапчиво миене на ръцете до пара-ноя или от чуване на гласове до гадно поведение.

Аз съм убедена, че подемът в насилието сред населението на САЩ се дължи на високо ниво на плесени, консумирани с храните и напитките. Тяхното сумирано въздействие избухва в насилие, което е почти не провокирано, а е свързано с неудовлетвореност. Не би било зле да се направи експеримент в нашите затвори чрез осигуряване на хранене, свободно от плесени.

Въз основа на високата степен на корелация между Mycobacterium phlei и шизофренията аз допускам, че тази бактерия може да е също сред причините на болестта. Какво е нейното въздействие, аз все още не знам. Може би тя се крие под зъбите. Наблюдавала съм я и у кучета.

Бактериите от семейство Shigella, намиращи се в несте-рилните млечни произведения, са част от проблема. Те проду-цират невротоксини, водещи да раздразнителност, депресия и гняв, който може да е толкова силен, че да премине в агресия.

У страдащите от шизофрения често намирам олово и мед. Най-често техният източник е питейната вода в дома (водопровода на къщата може да има оловни спойки). Сменете водопроводните тръби с поливинилхлоридни и започнете да вземате тиоктова киселина (по 100 мг два пъти дневно).

Паразити, винаги откривани при шизофрения, са анкилос-томите (4 варианта).

1. Спрете да консумирате зърнени храни, ядки и сиропи.

2. Стерилизирайте всички млечни продукти.

3. Изследвайте питейната вода в дома си за наличие на олово и мед.

4. Спрете да пиете купешки напитки, включително бутилирана вода.

5. Проведете зепинг на всички членове на семейството в три последователни дни и продължете да го правите два пъти седмично.

6. Унищожете шигелите посредством Чревната програма.

7. Махнете домашните си любимци. Шизофренията е нещо твърде сериозно, за да рискувате реинфестиране.

8. Направете зъбно прочистване.

Нуждата от повторение на зепинга възниква от реинфек-тирането. Нищо не се нуждае от повторно унищожаване. Но иитоинфекцията, инфектирането от други членове на семейс-пюто, домашните любимци и храната става непрекъснато. Човек не може да разчита на зепинга само за да се запази |драв. Направете диагностично проучване за съдържанието на плесени в често консумираните от семейството храни, в питейната вода и въздуха в дома. Мозъкът ще оздравее само когато всичко това е чисто.

Кога можете отново да си позволите да ядете зърнени храни? Когато сте вече добре. Намерете храни, за които се счита, че не съдържат плесени. Изследвайте ги на плесенни-тс честоти (77, 88, 100, 126, 131, 177, 188, 232, 242, 277, 281, 288, 295 kHz). Потърсете специално за ерготамин (295). Запомнете, че моравото рогче съдържа диетиламид на лизерги-мовата киселина (LSD — мощно психоактивно вещество, иьрвоначално получавано по полусинтетичен път от алкалоиди на моравото рогче), нещо не добро за шизофренията. Медът също съдържа ерготамин. За да се обезвреди ергота-минът с витамин С е необходимо по-дълго време — до 20 минути (Прочетете главата „Храни, съдържащи плесени"). Ако след като започнете да консумирате зърнени храни, отново се разболеете, трябва да ги спрете и да започнете да приемате ниацинамид (3 пъти дневно по 500 мг), за да ускорите обезвреждането на ерготамина от черния дроб. По-лесно е да ги избягвате изобщо.

Оздравяването на мозъка настъпва бързо. Само след една седмица чувствата и поведението може да са повече от нормални. Имайки предвид колко старо заболяване е шизофренията, сигурно има билки, които са се използвали за ускоряване па оздравяването. Не трябва да се забравя, обаче, че билките също могат да съдържат плесени. Изследвайте ги щателно по електронен път, преди да започнете да ги използвате. Заслужава да се опитат синя върбинка, градински чай и женшен.

Може би си задавате и вие въпроса, който си зададох и аз — защо в едно семейство, консумиращо плесенясали храни, не всички развиват шизофрения? В действителност не е така. Членовете на семейството имат някои симптоми, подобни на тези у жертвата, но всеки човек е уникален по отношение способността му да събира замърсители и паразити. Очевидно цялото семейство трябва да спазва правилата за избягване на плесенясали храни, за да се подобри хармонията в него.

zepir.com

Има 12 вида шизофрении. Разбери кои са те и техните симптоми за 10 мининути.

В съвременната психопатология съществуват множество разминавания между симптомите на психичните болести и поставянето на диагнози. В тази статия съм се опитала да систематизирам симптомите на видовете шизофрения към съответстващите диагнози.

Според типа протичане се различават три форми: непрекъснато протичаща, периодична и пристъпообразна-прогредиентна шизофрения.

 • Непрекъснато протичащата се характеризира с относително бавно протичане и в последствие развиване на невроза, грешни съждения, халюцинации и „застиване “ на болния в една поза. Изходът при тази форма, особено при злокачествените варианти е най- тежката форма на шизофренията. За нея е характерно бурното протичане под формата на пристъпи, не се наблюдават и изразени афективни състояния / депресивни или маниакални / синдроми фантастични грешни съждения или помрачение на съзнанието. Измененията на личността при тази форма предшестват крайната симптоматика. Непрекъснато протичащата шизофрения се разделя на вяло протичаща, параноидна и злокачествена
 • Рекурентната / периодичната / шизофрения принадлежи към относително благоприятните форми на болестта, тъй като при нея не настъпват тежки промени на личността, присъщи на непрекъснато протичащата шизофрения. Тази форма се наблюдава по- често при жените. Протича с добре очертани пристъпи, след което следват отчетливи и достатъчно дълбоки ремисии. Вероятността от възникване на нови пристъпи на болестта е много висока / затова се нарича възвратен, рекурентен тип /. Клиничната картина на повечето пристъпи е многообразна / както и при всички остри психози. В нея се отделят множеството от симптоми: афективни / депресивни и маниакални / и на помрачение на съзнанието. Пристъпите могат да протекат с преобладаване на един от тези симптоми, но често симптомите се сменят в хода на пристъпа. При повторните пристъпи клиничната картина може да бъде идентична с първата, но по- често се наблюдават различни варианти на пристъпите.
 • Типичният пристъп от периодичната шизофрения се разгъва в определена последователност / стериотип на развитието на пристъпа./ В началото има емоционални колебания, главоболие, – болезнено и неприятно физическо усещане, разстройства на съня. По-късно се появяват тревога, страх, чувство на измененост на личността на пациента и на обкръжаващата среда. По- нататък се появяват лъжливи припознавания, непривични сърдечни възбуди, чувство, че около болния става нещо непонятно, разиграващо се специално за него. След това настъпват фантастични, грешни съждения. Тогава могат да се появи и „ замръзване “ на тялото. Светът започва се приема като нереален, както чувството, че болния не е личност и няма индивидуалност. Възстановяването може да бъде постепенно или бързо. Разстройствата на емоциите остават по –дълго. Критиката към болестните изживявания постепенно се възстановява. За известно време може да има остатъчни грешни съждения.

 • Пристъпно- прогредиентната шизофрения като самостоятелна в болестната си проявя заема междинно място между непрекъснато протичащата и рекурентната форма, гравитирайки по признаците си ту към едната, ту към другата. За пристъпно- прогредиентната форма е характерно съчетаването на свойствените на непрекъснатото протичане на невротични синдроми, идеи за преследване. Изявени са емоционалните и грешните съждения съчетани със „ застиване “ на тялото в една поза. Наблюденията показват, че измененията на личността обикновено предшестват появата на очертани пристъпи и нарастват скокообразно след всеки пристъп. Началото на тази форма е в ранна възраст. За пристъпите са характерни наличието на емоционални разстройства, а също така и по- сложни синдроми: натрапливости, идеи за преследване, халюцинации,“ застиване“ на тялото в една поза. След всеки пристъп настъпва постепенно нарастване на дефекта на личността.
 • Фебрилна шизофрения. Фебрилен характер могат да придобият острите или рязко обострящите пристъпи, достигащи до грешни съждения с фантастен фарактер. Температурната реакция не е свързана със соматични причини. При най- високото повишение на температурата се наблюдава хипертонична възбуда. Пристъпът преминава след преминаване на температурата и тогава клиничната картина придобива типичен за рекурентната или пристъпообразната форма ход.
 • Параноялна шизофрения При нея постепенно постепенно се образуват и разширяват грешните съждения, интепретирани от болния. В късните етапи на психозата придобиват отвлечен, неправдоподобен и нелеп характер. Тази форма се развива у хора, притежаващи и преди заболяването черти на активност, настойчивост, високомерие, изострена нетърпимост към несправедливост. Не настъпва интелектуално снижаване и няма пълно оздравяване.
 • Вяло протичаща шизофрения. Тя се отличава с бавно протичане, постепенно развитие на изменение на личността, което не води до дълбоко емоционално опустошение. Клиничните прояви са от кръга на невротичните, вегетативни, натрапливи, фобийни, маниакален страх за собственото здраве, липса на съвест и невъзможност да разбере, кое добро и кое- лошо. Характерни са разстройствата на настроението и слабо изразена липса на връзка с реалността.
 • Условно може да се отдели и една трета линия на класифициране на формите на шизофрения- според възрастта. Това вече спада в областта на сравнителната психиатрия.

  В късната възраст шизофренията може да бъде не първи пристъп, а обостряне на вече прекарана в миналото болест. Пристъпите се характеризират с грешни съждения, с липса на връзка с реалността, емоционални разстройства, халюцинации- слухови и зрителни

 • Простата форма на шизофрения се отличава с постепенно начало, с прогресивно нарастващо изменение на личността. Обикновено възниква в юношеска и млада възраст. Отчетлива психотична продукция не се долавя или е съвсем слабо набелязана. На преден план са промените в поведението, които непрекъснато се задълбочават.
 • Хиберфренна форма най- често поразява юношеската възраст. Изразява се в глуповато поведение, с маниерност, кокетиране, гримасничене и еуфорично настроение. Грешните съждения са на етапи и не добре оформени. Има неблагоприятно протичане и нерядко за няколко години се стига до изходно състояние.
 • Хебоидният синдром. Характерна е запазване се интелекта, но се откриват груби отклонения в поведението: разтормозяване и извращение на примитивните влечения, асоциални и антисоциални постъпки, тероризирани на близките, конфликтност, скитничество, излишна упоритост, агресивност, безцеремонност, аморалност, недостатъчна критичност. При него на болния му липсва съвест. Липсват грешни съждения и халюцинации.
 • Шизофрениформно разстройство. Характерни симптоми два или повече от следните, като всеки е налице през значителна част от времето за период с продължителност от един месец или по- кратък при успешно лечение:
  • Грешни съждения;
  • Халюцинации;
  • Разкъсана реч ( например често изплъзване или несъгласуваност )
  • Грубо дезорганизирано поведение или „ замръзване “ на тялото в една поза
  • Негативни симптоми, т.е. изравняване, уеднаквяване, обезличаване на мнения, идеи, вкусове, бедност на речта или безволие и невъзможност за вземане на решения
  • Ако грешните съждения са нелепи или халюцинациите се състоят от коментиращ поведението или мислите на болния глас е достатъчен само един от симптомите, за да се постави диагнозата.

   Епизодът от разстройството ( включително предшестващи, активни и остатъчни фази ) трае поне един месец, но по- малко от шест месеца. Началото на изявените психотични симптоми е в рамките на 4 седмици от първата забележима промяна в обичайното поведение или функциониране. Налице е объркване или недоумение на върха на психотичния епизод. Може да има добро предболестно състояние, с успехи на социално и професионално функциониране. Няма притъпено изравняване, уеднаквяване, обезличаване на мнения, идеи, вкусове.

   1. Шизоафективно разстройство. При него е налице непрекъснат период на боледуване, през който в отделни моменти има тежък депресивен епизод, манийнен епизод или смесен епизод, които съществуват съвместно със симптоми, които продължават от един месец и при добро лечение по- малко. Характерни са отново грешни съждения, халюцинации, разкъсана реч, грубо дезорганизирано поведение или „ замръзване“ на тялото в една поза и изброените вече негативни симптоми характерни за шизофренията.
   2. Налудно разстройство Налудностите без нелепо съдържание ( т. е. включват ситуации, които принципно могат се случат в истинския живот, като например някои да бъде преследван, отровен, заразен, обичан от разстояние, мамен от брачен или сексуален патрньор, или да се разболява ) и са с продължителност поне един месец. Тактилни и обонятелни халюцинации могат да са налице при налудното разстройство, ако са свързани с налудна тема. Извън влиянието на налудността ( налудностите ) и нейните ( техните ) последствия, функционирането не е значително нарушено и поведението не е очевидно странно или нелепо. Наред с налудностите са се появили и съпътстващи афективни епизоди, тяхната обща продължителност е била относително кратка в сравнение с тази на периодите с преобладаващи налудности. Разстройството не се дължи на прякото физиологично въздействие на психоактивно вещество ( например злоупотреба с наркотици или медикаменти ) или общо медицинско състояние. Следните типове се определят въз основа на преобладаващата налудна тема:
  • Еротоманен тип: налудности, че някой, обикновено с по- високо обществено положение, е влюбен в индивида.
  • Грандиозен тип: налудности за нараснала собствена значимост, могъщество, познание, самоличност, или специални взаимоотношения с божество или известна личност.
  • Ревностен тип: налудности, че сексуалният партньор на индивида му изневерява.
  • Пресекуторен тип: налудности, че спрямо самият индивид ( или негов близък ) има някакво злонамерено отношение.
  • Соматичен тип: налудности, че индивидът има някакъв телесен дефект или е засегнат от общомедицинско състояние.
  • Смесен тип: налудности, характерни за повече от един от изброените по- горе типове, но нито една не преобладава.
  • Анализът, които се опитах да направя от различни източници сочи следните проблеми, които търсят своето решение:

   В международната класификация на болестите / МКБ-10 / халюцинациите и налудностите, за които се описват в прочетената от мен литература са под код F22.0 и това е диагнозата налудно разтройство. Шизофренията, шизотипни и налудни разтройства са от код F20 до F29 и са описани симптомите на тези заболявания. А учебниците по психопатология включват симптомите на шизофренията като първа степен на психозата / без да дава обяснение какво всъщност е психоза / и не се споменава за други шизофренни и шизотипни разтройства, а пише за психозата като общо понятие. Така ли е в действителност? Международната класификация на болестите / МКБ -10 / вярна и точна ли е?

   В МКБ-10 манийно- депресивната психоза е отпаднала от класификацията, а в DSM- ІV афективните разтройства са дифенцирани като афективни епизоди: тежък депресивен епизод, маниен епизод, смесен епизод и хипоманиен епизод. Често се говори за биполярно- афективно разтройство като в симптомите на разтройството са включени и симптомите на манийно- депресивната психоза. Съществува ли наистина диагноза биполярно- афективно разтройство / БАР / и ако да, как се лекува то?

   В книгите пише за меланхолията като последна степен на психозата, а такова заболяване не съществува в МКБ- 10 и DSM- ІV. Съществува ли психоза наречена меланхолия? Със сигурност има тип темперамент меланхолик и темперамента е почти непроменяем в целия жизнен цикъл на човека.

   И в какво общество живеем щом в литературата се поставя под въпрос лечението на шизофренията? Щом съществуват толкова предразсъдъци към тази болест изглежда, че хората нямат знания за нея. Интересни са разясненията относно връзката на болния от шизофрения с майката и с близките като цяло. Може би „ коренът на злото ” може да се открие и обясни с помощта на психоанализата?

   Кои психози могат да станат индуцирани? Силно вярващите непременно болни ли са?

   Традиционно се приема, че мисленето и речта са взаимосвързани. Речта е материален, физически процес, в резултат на който се появяват звуците на речта. Съчетанието на звуците формира речта. Съчетанието на звуците формира езика. Езикът е абстрактна система от знаци и значения /т. е. думи / и структурни правила за тяхното съчетаване. И всичко това се намира в определени центрове в мозъка. След като се твърди, че шизофренията е „ велика симулантка ” като хистерията има ли в действителност увреждане в центровете на мозъка при шизофрения, където са локализирани мисленето и речта, или всичко се дължи на химичен дисбаланс? Или ако има увреждане в центровете на мозъка можем да говорим само за афазия на Брока и афазия на Вернике?

   Терминологията, с която се означават емоционалните преживявания, не е достатъчно добре дефинирана и значението на различните термини се препокрива. Например термините „ лошо настроение ” или „ добро настроение ” са варианти на нормата, но от друга страна настроението може да се оценява като разтроено и да представлява болестна категория. Освен това в обичайната клинична практика термините емоции, чувства и афект се употребяват най- често като синоними, въпреки че от психологична и психопатологична гледна точка между тях съществуват разлики. По тази причина ли има „разминаване ” в класифицирането на афективните разтройства в МКБ- 10, DSM- ІV и групирането на разтройствата в книгите.

   Последният въпрос може също да се отнесе и за параноята… Съществува разграничение между истинските налудности, които са резултат на първични налудни преживявания, и които не могат да бъдат отнесени към друг болестен феномен, докато налудноподбните идеи са вторични и могат да бъдат извлечени от други болестни феномени, поради което се наричат още вторични налудности. Освен това съществува и друга хипотеза, при която нормалните вярвания и налудностите са в двата края на един континиум и налудоподобните идеи заемат някакво средищно място в този спектър.

   Като заключение може да се каже, че в областта на психопатологията има още много да се учи и това, че трябва да се ползва една класификация на болестите, която да е точна и ясна.

   psyhela.com

   Източник: Диема Спорт

   Двадесет и третият кръг от Първа професионална лига доказа много неща за милия ни, скъп, сякаш вечно недооценен, но пък все така невзрачен футбол.

   Едно от тях беше, че съдиите в елита ни грешат. Стабилно. Умишлено ли, не е ли, толкова ли си могат, натиска ли ги някой, натиснати ли са си по принцип — не става ясно, а пък и не е лесно за доказване.

   Но е факт, че грешките бяха посвеместни. И някак все касаещи основните претенденти за титлата.

   Деонтей Уайлдър може да се поучи от Боби Чорбаджийски, че следващият път да не бави много, много Луис Ортис. Ляв, десен — без ескиважи, без притеснение. И без наказание. Все пак ЦСКА се бори за титлата. Сериозен отбор.

   Трябваше ли да бъде изгонен Божидар Чорбаджийски?

   Спорна ситуация беляза мача Дунав — ЦСКА

   Каранга играл с ръка при отбелязването на гола си. Че нали нашите футболисти все казват как взимат пример от доказаните величия в света на футбола. Щом дон Диего може да бележи с всички налични крайници, защо и надминалият по съотношение «мачове-голове» бразилеца Неймар нападател на ЦСКА да не може да го прави?

   Лудогорец вкарали от несъществуваща дузпа. Те са голям отбор. Нека бележат. Да дадем предимство на атакуващия футбол. Че пък ако не свири човек фаула, знае ли как ще си тръгне. с чиста съвест от Разград? Да има голове. Атракция.

   Както казва Стратега — пускаш си после Висшата лига и се чудиш същият спорт ли е това или не.

   И в Левски, да не останат по-назад, се опитаха да си откраднат няколко лумена от «прожекторската светлина», огряла обилно задните части на непонятния ни, прескъп футбол.

   Ръководството на Левски призова за незабавни оставки в българското съдийство

   «Битката за титлата се е изместила от терена в ръцете на съдийската комисия»

   Излязоха с официално становище. Поискаха оставката на цялата Съдийска комисия. Един от основните органи на Българския футболен съюз. Чийто президент «сините» подкрепиха с всички налични ръце на Конгреса. «На 100%», както тогава се изразиха от «Герена».

   Футболна шизофрения. Дори не е и «ентелегентна», по думите на «народния поет».

   Да, Боби, точно ти си виновен

   Дисципът не пожали Левски и ЦСКА

   Чичо Гошо за дербито с ЦСКА-София: Нормална футболна среща.

   ЦСКА поиска оставката на шеф в БФС!

   ЦСКА с футболна академия в Лондон

   Стойко Сакалиев пред ТОПСПОРТ: ЦСКА искаше повече победата, Левски да не се оправдава с късмета или времето

   Кирил Домусчиев: Лудогорец ще продължи да задоволява футболната общественост в България

   Ас на Лудогорец е най-скъпият играч в Първа лига

   ЦСКА призова: Незабавна оставка за цялата Дисциплинарна комисия на БФС!

   САМО СИНЯ ТИШИНА

   jockeyfirst Като има статии за ЦСКА ти постоянно мучиш.което значи че прост джендър е тоз дето го гледаш в огледалото!!Статиите са за да се четат а отдолу къдрто пише коментирай е място където всеки може да си изкаже мнението. Попрочети малко това онова и се информирай кое как е!А и аз не плюя както правиш ти много пъти казвам истината от която явно те заболя.

   user avatar 69990 СЛЕДВАЙ zvezdomil-zlatev на 06.03.2018 в 18:06:30единствената радост за феновете им е да плюят другите отбори по форумите. —————————————————————————————————————————————————— като гледам това е статия за ЛЕВСКИ , чий го търсиш тук та плюеш . Ама много сте прости това джендърите бе .

   vladislav-angelov-LqPmXYoa

   Този коментар е модериран, заради неспазване на общите условия.

   Ама от Подуяне веднага декларация! Били спирани е борбата за титлата.Ми отдавна всички титли за идиоти са си техни.Остана им едната радост Лудогорец да е шампион,а те надупчени за.шпалирче!

   bravebg на 06.03.2018 в 15:43:10 #23 интересно защо не споменава ръката на Яблонски в 90-тата срещу Верея? или ръката на Холмар срещу Локо (Пд) пак в 90-тата? Като ще пишем кой копира Дон Диего да сме по-изчерпателни. Ами сега ще ти отговоря.Защото за куците говеда лефски е наредено да се пише или хубаво или нищо(така се говори за мъртвец).Те са мъртви от 10 години единствената радост за феновете им е да плюят другите отбори по форумите.

   georgi-petrov-VSNK7V8z

   Статията била за размисъл?!Статията на невръстния лайномет Иван е заръчана и платена от Микрето крадеца на ДДС-то!"Левски" били издигнали Перукан,ами да те нямаха абсолютно никакъв друг избор в говняната ситуация в която ги постави Николай Илиев!Това обаче не значи ,че утре не могат да му поискат и на него оставката,Умнико!

   Статия за размисъл!И показваща реалността.И пак различния аршин-Кабаков спряха,Чинков-не!Е,кой командва?И за какъв феърплей и уважение става въпрос?А Левски?Ми те винаги са били такива. между капките!

   И сега? 2 Луноходеца, 2 латекса, 1 Сесека Число. Я да ги съберат в една група да се посмеем още повече

   опорката е желязна — те гласуваха за Боби, нямат право да се оплакват, че ние бием шамари на футболистите на другия отбор. Разбира се по темата може да се напише още много, но като се замисли човек, какво ли биха разбрали примитиви, вярващи че Литекс е ЦСКА?

   Не знам кой какво купува, но очевидно мастията си беше напазарувал целия отбор на русенци. Жалко че изтърваха премията, много нахъсано играха момчетата.

   интересно защо не споменава ръката на Яблонски в 90-тата срещу Верея? или ръката на Холмар срещу Локо (Пд) пак в 90-тата? Като ще пишем кой копира Дон Диего да сме по-изчерпателни.

   Май това е журналистическа шизофрения !

   Иване Иване , да те шиба кой те хване . Какво общо има едното с другото ? В ЛЕВСКИ подкрепиха Б . Михаилов , защото нямаше друг . А ТОВА ЧЕ ДВАМАТА " ПЪРВИ " КУПУВАТ СЪДИИТЕ Е ОЧЕВАДНО И ГО ВИДЯХА ВСИЧКИ !

   Пали налъмите с 200км/ч,няма да липсваш на никой

   sergey-kostov-iogVPaSi

   Няма да уча потдлога на футболна история на Левски, бай, бай потдлого

   Гонзо ни бил директор Друго за него

   Ти найстина си се напикавал в гащите тогава щом не знаеш кой Гонзо, беше ви директор, потдлого

   С какво ви дрогират в Тире София че повечето сте неадекватни

   Серьожа тире незнам си какъв,кой гол на Гонзо,е люляк неразцъфнал На кой в Левски казваш Гонзо Славия

   Пиргос ти найстина си шизофреник и помияр, гола на Яблонски с какво беше. Хайде за гола на Гонзо сигорно още си се напикавал срещу Славия, и удара му с лакет в същия мач, тогава защо не пуснаха даллерация, помияр долен, сега и полицаи стана, беше там много други работи си работил но да не ти влизам в помиярския език, за това ще спрем до тук. Как си колкото искаш и псувай не ми пука да ти отговоря

   Ohoboho на 06.03.2018 в 14:29:0 Приеми че имахме закачка с Верея и Караманджуков от Лудогорец заради есенния мач на Трейс,ок ли си Само дето трябваше да е гол с ръка от засада срещу ку.рвенцата на Кире Мастията,ама нямаше засада

   Къде бяхте, говеда, когато Яблонски вкара гол с ръка, с който реши мача във ваша полза? Тогава що не уволнявахте шефове и съдии.

   Смешен плач на Лефски. Някой да не се заблуди че са борци за справедливост ? Ми не са. Борбата е за още по-голям дял от съдийската помощ.

   СЛАВЯНИН на 06.03.2018 в 14:04:4 Спас Русев никога не бил шофьор в УБО,не вярвай на Прокопиев,точно шофьор в УБО не е бил никога,провери и ще видиш

   Koнгреса на БФС от преди седмица крив БКП и ДС виновни Че бореца-милиционер Гриша Ганчев от преди 20 години вози съдии по багажници,негов отбор НИКОГА не е излизал на терена без специално обработен свирчо,та той си поръча немски съдия навремето на Герена Киро Домуса работи с ударни бригади още от времето когато е бил собственик на Илиенци,прати мутри даже на Стойчо Стоев и Явор Вълчинов Въпроса какво правим обаче ако спрягания за собственик на Левски според легендите на оранжевите овце Пеевски или тимаджиите решат и те съдии да хващат,дали отворковците на Лудогорец и Тире ще си намерят място в България

   Мълчахме и при недадената дузпа срещу Адениджи,срещу Л-ец,каратистите удари на натанаелчо срещу Вутов,дузпата извън наказателното.поле за сска срещу Л-ец,и т.н.

   Тази "шизофрения" е преднамерена и съчетана с признаци на "амнезия" , чрез която всеки от диспансеризираните преследва лични користни цели . В Подуене постепено започва да се разнася димната завеса от възпламенената димка "Делио Роси" , с която Спас водача на МПС от УБО успя да забаламоса "синята" общност в началото на сезона . Търпението видимо се изчерпва и хорът на недоволните звучи все по-отчетливо . В добавка , калпавата селекция "на кило" също вече се компрометира и е въпрос на броени дни ситуацията да ескалира . Когато сини шамани от калибъра на Сираков включат в репертоара си изрази като "престъпление" , на Спас Русев не му трябва много за да усети , че бурята приближава . А , щом се обади Сираков , съвсем скоро ще чуем и ехото му в Астана . Натрупалия авторитет Мъри ще ръгне още един шомпол в задните части на дискредитирания финяга . В тази критична ситуация няма друг спасителен ход , освен потапянето в море от стонове и сълзи и влизането в роля на жертва . Дошлите от Ловеч в Борисовата градина са в междинна ситуация . По принцип също са позиционирани в жертвеното море , но доколкото съхраняват шансовете за титла все още поддържат "стенд бай" готовност . И като оранжева подводница ту потъват в пронизителен вой и мирова скръб , ту изплават отгоре и въртят перископа с надежда . Двайсет минути след мача в Разград Стойкас Стоилас вече беше получил поле за изява и бе изредил цяла редица от жалостни вопли . Естествено , след конфуза на собствената команда 60 км на север македонската оплаквачка не отрони и дума по любимата тема . Жалко , че в бившия "Литекс" има тенденция да се изолира друга тряхна знакова фигура с прозвището "Кандилото" . Иначе щяхме да станем свидетели на още по-колоритни сюжети . Засега единствено запазва самообладание новия хегемон . Там все още успяват да се държат като мъже . Каква ще им бъде реакцията , в случай , че се закучат нещата е трудно да се предвиди , но поне имат пред себе си два лоши примера , което е шанс да избегнат падение .

   Тъй, тъй,тъй,цитираме другите как вкарват но голове с ръка ,когато си играч от отбора на БКП и ДС, си е позволено откакто съществува доносническия отбор ! Всички в черно, говедата в бяло- истински херувимчета и серафимчета !? И сами срещу всички !? Но в комплект с БФС и съдиите ! Да им се ненагледа човек !?

   Немедлено да се явят тиреджии и левскари и да заведат дежурен спор кой е ощетен повече от облагодетелстването от съдийството!

   Иначе Влади мълчахте като женски полови органи при гола на Яблонски, крушето на Холмар и дузпите невидимки

   vladi-angelov-xyMFNApI

   Иванчо какво иска да каже,че като си подкрепил един кандидат при липса на по-добър,после трябва да си траеш.Подкрепил си президента наБфс ,а не шефът на съдиите.А щом някой си заслужава критиките естествено,че трябва да му ги кажеш.

   За жалост е така. Но нали имаше конгрес и какво?

   topsport.bg

   Собчак ответила на слова Климкина о «политической шизофрении»

   МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты России Ксения Собчак ответила главе МИД Украины Павлу Климкину, который увидел в ее запросе на въезд в Крым «политическую шизофрению».

   «Очень не хочется отвечать высшему должностному лицу суверенного государства в духе «сам такой», но задумайтесь: украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет, посетить их страну в строгом соответствии с ее законами. <…> У кого из нас шизофрения?» — написала Собчак в Instagram.

   На прошлой неделе Собчак обратилась в украинское посольство за разрешением посетить с гуманитарной миссией Крым, который считает украинским. Климкин углядел в этой просьбе «политическую шизофрению», поскольку, по его словам, это был бы «законный въезд для ведения нелегитимной кампании для нелегитимных выборов на оккупированной территории».

   Позже Собчак попала в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец», поскольку бывала в Крыму в апреле 2014 года.

   Во время своей президентской кампании она не раз говорила, что считает полуостров частью Украины, хотя отмечала, что большинство крымчан хотят жить в России и просто отдать Крым Киеву не получится. Власти Крыма заявляли, что Собчак, отказываясь признать российский статус полуострова, игнорирует Конституцию России.

   Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

   Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

   Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

   Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

   Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

   На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

   Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

  Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

  Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

  Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

  В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.
  • Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

   В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

   ria.ru